J Edwards Chester, PA ,  bottled Bergner & Engel Beer from Philadelphia .                                  Below are 2 bottles. One has an error in the spelling of Bergner